Organisationsudvikling uden brug af kostbar ledelsestid

Ny artikel om, hvordan man via interne netværk blandt medarbejderne, kan skabe Organisationsudvikling uden brug af kostbar ledelsestid. Artiklen er publiceret i Uddannelse og Udvikling, 1/2014 Find andre artikler om ledelse og organisationsudvikling her (se nederst på siden).

Læs mere

Netværk på tværs af arbejdspladserne

Som faglig organisation valgte Dansk Socialrådgiverforening at give alle ledermedlemmer mulighed for at deltage i et ledernetværk. Målet var at få ledere inden for samme fag til at mødes for at videndele og erfaringsudveksle for sammen at blive bedre ledere. Ligeledes var det målet at tilbyde lederne en ramme for gensidig sparring og coaching. Da…

Læs mere

Ledernetværk til politisk valgte ledere

Hovedorganisationen FTF ønskede at give formændene for de mindre faglige FTF-organisationer en ramme, hvor de som politisk valgte ledere kunne mødes og drøfte ledelsesmæssige udfordringer. Som politisk valgt leder af en mindre faglig organisation står man overfor den udfordring, at man både skal kunne håndtere rollen som demokratisk valgt politiker og som daglig leder og…

Læs mere

Arbejdsmiljø-netværk

Som noget helt nyt tilbydes større virksomheder og organisationer nu at få understøttet samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsen-tanterne via et specifikt netværkskoncept, der sikrer målrettet dialog og videndeling på tværs af afdelinger og enheder. Koordinering af arbejdsmiljøarbejdet kan være rigtig svært, ligesom det kan være udfordrende at få etableret en ramme, der både skaber værdi, nytænkning og…

Læs mere