Rådgivning

Ledelsesudvikling der forpligter

Rådgivningsopgaver, projekt- og procesfaciliteringsopgaves løses for organisationer i den offentlige sektor, faglige organisationer og private virksomheder. I samarbejdet lægges der vægt på involvering, commitment og ansvar hos både ledere og medarbejdere.

Specifikt ydes rådgivning og sparring til ledere, ledergrupper og ledelsesteam i forbindelse med forandringsprocesser, udviklingsforløb, innovationsprojekter, effektiviseringer og besparelser.

Endvidere varetages oplæg på konferencer, seminarer og lederudviklingsdage, samt facilitering af fx workshops og medarbejderdage.

Projektsupport der skaber læring

Virksomheden tilbydes også rådgivning og konsulentydelser i relation til projekter, samt evaluerings- og udviklingsopgaver. Omdrejningspunktet er her co-creation, sparring, fokus og nytænkning.

Organisationsudvikling i øjenhøjde

Står I overfor en stor forandringsproces, hvor mange ledere og medarbejdere vil blive påvirket? Eller skal I fusionere to eller flere enheder eller afdelinger?

Ønsker I et professionelt rådgivningsforløb, hvor I selv har førertrøjen på, kan vi bidrage med at tilrettelægge en proces, der skaber rum for engagerede medarbejdere og mellemledere, der vil opleve, at de både bliver hørt og får mulighed for at tage ansvar.

Forretningsudvikling og sparring til soloselvstændige

Virksomheden tilbyder 1:1-rådgivning til soloselvstændige inden for både forretningsudvikling og godt arbejdsmiljø. Målet er at få virksomhedsejeren til at lykkes, herunder at skabe en god og sund balance mellem arbejdsliv, fritid og frihed.

Rådgivning og sparring på forskningsprojekter

Forskere tilbydes en committed rådgiver og sparringspartner, der løbende kan indgå i projektet, fx til at understøtte projektets samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, til at prioritere og udvikle projektet undervejs, til at sikre formidling og dialogprocesser med interessenter, og til at facilitere møder, workshops, følgegrupper og seminarer.

Kontakt virksomheden for en dialog om samarbejdsmuligheder.