Et udpluk af, hvad jeg har skrevet og bidraget til at skrive

Psst... Alt det om ledelse, står lidt længere nede på siden.

Grøn omstilling i Det Blå Danmark - Værdier og normer for handling. Projektet undersøger de ikke-tekniske afspekter af den grønne omstilling i Det blå Danmark, herunder hvilke værdier, normer, holdninger og handlinger, der ser ud til at påvirke og fungere som 'drivere' for en grøn omstilling. Her arbejder jeg sammen med Jakob Krause-Jensen og Perle Møhl, og projektet gennemføres i regi af Forskningsprogrammet Fremtidens teknologi, kultur og læring, Aarhus Universitet og støttet af Den danske Maritime Fond.

Kortlægning: Nabostøj - løsninger, barrierer og nye veje - er en opfølgende publikation, der dels kortlægger eksisterende byggetekniske og relationsskabende løsninger, dels inviterer til nytænkning og innovation, Herudover drøfter de strukturelle barrierer, der ser ud til at hindre, at de eksisterende løsninger tages i brug. Her arbejdede jeg sammen med Sandra Lori Petersen og Adam Weng, Københavns Universitet. Projektet er støttet af Realdania og GI.

Hvidbog om nabostøj - en fælles udfordring - et tværfagligt bidrag til at forstå et fænomen som nabostøj, samt en opfordring til at udvikle nye pragmatiske løsninger på udfordringerne. Her arbejdede jeg sammen med Sandra Lori Petersen, Københavns Universitet og har bl.a. indgået som medredaktør. Projektet er støttet af Realdania og GI.

Åben innovation i Det Blå Danmark - på trods af DNA og NDA Projektet har undersøgt betingelserne for, at rederierne i højere grad kan drive åben innovation på tværs, dele viden og skabe gensidig læring, herunder hvad der hhv. hæmmer og fremmer åben innovation. Projektet er gennemført i samarbejde med Jakob Krause-Jensen i regi af Forskningsprogrammet Fremtidens teknologi, kultur og læring, Aarhus Universitet og støttet af Den danske Maritime Fond.

Robotten/teknologien som kollega - Et bidrag til en bedre udvikling og anvendelse af teknologier om bord på skibe v/Jakob Krause-Jensen, Stephan Hansen og Bettina Skårup. Projektet er gennemført i regi af Forskningsprogrammet Fremtidens teknologi, kultur og læring, Aarhus Universitet og støttet af Den danske Maritime Fond.

--

Følgende rapporter er udarbejde i samarbejder med en række forskere fra Antropologisk Analyse, Institut for Antropologi, Københavns Universitet (klik på links):

Maritim beslutningsstøtte om bord - En antropologisk undersøgelse af, hvordan to digitale beslutningsstøttesystemer betragtes og bruges i praksis v/Cecilie Odgaard Jakobsen, med bidrag fra Bettina Skårup og Steffen Jöhncke

Hverdagslæring på kommunale plejecentre - En antropologisk analyse af oplevelser med kompetenceløft og læring i regi af Fremfærd Ældre/Demens, v/Simone Felding, Steffen Jöhncke, Nete Schwennesen, Anne Sofie Grauslund Kristensen og Bettina Skårup

Demensteknologier i praksis - En antropologisk analyse af hverdagspraksis og implementering af velfærdsteknologier til mennesker med demens på danske plejecentre v/Simone Felding, i samarbejde med Steffen Jöhncke og Bettina Skårup

Noice, social housing and sleep Litteratur-review om nabostøj, relateret til forskningsprojektet: Hvad er Nabostøj? v/Sandra Lori Petersen, som jeg har haft fornøjelsen at arbejde sammen med, også på et stort projekt om nabostøj, jf. ovenstående publikationer.

Frafaldsundersøgelse på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU - En kvalitativ interviewundersøgelse af årsagerne til frafald på seks bachelor-og kandidatuddannelser v/Karen-Kathrine Vedel Sørensen og Lene Askholm Ibsen, i samarbejde med Steffen Jöhncke og Bettina Skårup

Artikler - for ledere og andre gode folk

Organisationsudvikling uden brug af kostbar ledelsestid Artikel af Bettina Skårup. Har været bragt i Uddannelse og Udvikling.

Professionaliseringen af HR - muligheder og vilkår Klumme af Bettina Skårup. Har været bragt i Personalechefen, der udgives af PID-Personalechefer i Danmark.

Ledere har også brug for god ledelse Artikel af Bettina Skårup. Har været bragt på Lederweb, der er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet

Hvad må administrationen af velfærd koste? Artikel af Bettina Skårup. Har har været bragt i tidsskriftet Udvikling.

Grønne lederuddannelser?  ι  Iværksætterånd blandt de offentlige ledere efterspørges  ι  Vi ved det godt, men... Klummer af Bettina Skårup. Har været bragt i Ledelse og Uddannelse, Magasinet for offentlig og privat ledelse i videnssamfundet

Videnskabelig ledelse  ι  Ledelse som profession  ι  Hvordan ledelse blev humaniseret  ι  Ledelse gennem værdier Artikelserie af Bettina Skårup. Om hvordan ledelse, som videns- og praksisfelt, har udviklet sig historisk. Artiklerne har tidligere været bragt i tidsskriftet Ledelse i dag (i dag Lederstof)

Visuel Lederudvikling:

Ledelse af ledere - 10 videocases med 10 velkendte ledelsesdilemmaer. Udarbejdet sammen med Væksthus for Ledelse

Ledere der spirer - et digitalt læringværktøj til fremtidens potentielle ledere. Udarbejdet sammen med Væksthus for Ledelse

Portal for Visuel Lederudvikling - Et filmbiblioteket bestående af en række små film om ledelse, ledelses-udfordringer og dilemmaer (medlemsbaseret - forudsætter login). Udarbejdet i samarbejde med Oneoffmedia for en række professionshøjskoler til brug på bl.a. diplomuddannelser i ledelse