Om virksomheden

Virksomheden ejes og drives på 15. år af Bettina Skårup.

Et særligt fokus er på videndeling: Fordi vi som professionelle mennesker på arbejdsmarkedet har en forpligtelse til at dele den viden, der findes, så vi sammen kan støtte hinanden i at tage ansvar og gøre verden til at bedre sted at leve.

Virksomheden tilbyder således netværksfacilitering via eget koncept, samt facilitering af møder, seminarer og projekter. Bæredygtighedsdagsordenen, herunder videndeling om løsningerne, har høj prioritet i opgaveløsningen, både ift. klima, medarbejdertilfredshed, trivsel, god ledelse og ansvarlighed (= ESG), men også specifikt i forhold til bl.a. det byggede miljø, rederibranchen, teknologiudvikling og sundhed.

Bettina Skårup fungerer endvidere som som rådgiver, mentor og coach for enkeltpersoner, for jobsøgende, for forskere (ph.d.-studerende, postdocs, seniorforskere), og tilbyder også coachingforløb via virksomhedsaftaler.

Gennem mere end 25 år har Bettina Skårup herudover arbejdet med ledelsesfeltet, dels som forsker og underviser v/CBS og Metropol, dels som konsulent og rådgiver i forskellige organisationer, herunder forskningsinstitutioner og faglige organisationer. I rollen som konsulent og rådgiver arbejder hun altid henimod løsninger, der giver lederne, medarbejderne og medlemmerne stort medejerskab og medansvar, ligesom der udvikles og tilpasses metoder, der - konkret i den specifikke organisation - kan bidrage direkte til, at alle involverede parter bidrager og deltager aktivt i processerne.

Bettina Skårup har videreuddannet sig inden for bæredygtighed, proceskonsultation, mødefacilitering, projektledelse og filmproduktion til læringsbrug, og har herudover udviklet forskellige koncepter til at understøtte professionel videndeling, faglig udvikling og netværksfacilitering.

Endelig har Bettina Skårup også skrevet og publiceret en række artikler og klummer om ledelse, ledelsestænkningens historie og  professionaliseringen af HR, og har også haft ansvaret for at gennemføre større undersøgelser om ledere og ledelse, bl.a. Det Danske Ledelsesbarometer, FTFs Lederpejlinger, analyser af God ledelse af ledere og Sammenhængskraft mellem ledelseslagene. Hun har endvidere stået i spidsen for udviklingen af en Portal for Visuel Lederudvikling, med en række filmbaserede cases om ledelsesudfordringer.

Herudover har hun bidraget til at skrive en lang række forskningsbaserede rapporter, der bl.a. vedrører forandringsprocesser og implementeringsudfordringer.

Du finder links til det hele i biblioteket.