Selvledende netværk

Selvledende netværk et faciliteringsværktøj, der understøtter netværk for bæredygtig-hedsansvarlige, ledere, specialister, specifikke faggrupper, projektledere og tillidsvalgte.

Faciliteringsværktøjet kan både i praksis og på det strategiske plan bidrage til at udvikle virksomheders og medarbejderes/ medlemmers sociale kapital,  samt bidrage til at netværksdeltagerne – i forpligtende fællesskaber – bliver bedre til at videndele og erfaringsudveksle, også på tværs af virksomheder, fag, afdelinger og arbejdspladser.

Værktøjet vil kunne hjælpe jer, hvis:

 • jeres mål er at få styrket både de formelle og de uformelle relationer i organisationen/kommunen/sektoren
 • jeres mål er at skabe rum for en mere direkte adgang til sparring, gensidig feedback og læring på tværs af målgrupperne (ledere, bæredygtighedsansvarlige, HR-chefer, facility managers, teknisk ansvarlige, kompetenceansvarlig – eller den målgruppe, I selv gerne vil have til at lære af hinanden).
 • jeres mål er at få specifikke faggrupper eller funktioner til at samarbejde på nye måder

Hvis du tidligere har erfaret, at det kan være svært at få skabt commitment, værdi og effektiv udnyttelse af tiden, når erfa-grupper, netværk eller lign. er blevet etableret, kan konceptet ligeledes også støtte, da Selvledende netværk netop er udviklet med det klare formål at afhjælpe disse udfordringer, så deltagerne kan gå fra møderne med en oplevelse af, at de dels er direkte værdiskabende, dels får understøttet aktiv handling.

Grundidéen bag konceptet for de Selvledende netværk er at skabe rammerne for en fast struktur, hvor netværksdeltagere på tværs af virksomheder, afdelinger og enheder kan udveksle erfaringer, dele viden og søge sparring på aktuelle udfordringer. Formålet er at skabe support, fagligt indhold og incitamentstrukturer, der sikrer at netværksmødernes formål og ønskede effekt er klare, samtidigt med at det sikres, at alle netværksdeltagere bidrager og deltager aktivt.

Bag konceptet ligger en grundlæggende antagelse om, at netværk i dag udvikler sig bedst, hvis de er delvist selvledende, dvs. at de på sigt kan køres uden ekstern konsulent eller tovholder. Mange har idag erfaringen til at lede møder og facilitere processer, hvis rammerne – som konceptet netop gør – er skabt, og mange ønsker i dag også større selvledelse og råderum. Afgørende for at selvledelsen fungerer er dog, at møderne gives en struktur at fungere i, sådan at formål, ramme og proces bliver produktiv og energigivende for alle deltagere.

Målgruppen for Selvledende netværk

 • Professionelle aktører i offentlige og private virksomheder
 • Ledere, projektledere/specialister/konsulenter i interne stabsfunktioner
 • Bæredygtighedsansvarlige, HR, IT, Økonomi, R&D, Kommunikation, Produktion, Salg, Marketing mv.
 • Faglige projektledere med ansvar for kunderelaterede projekter eller interne udviklingsprojekter
 • Politisk valgte ledere og ledere i frivillige organisationer og foreninger
 • Tillidsvalgte (tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, udvalgsrepræsentanter)

Læs mere om udviklingsproces, fagligt fokus og mødeledelse her.

Cases

 • Dansk Socialrådgiverforening – netværk på tværs af arbejdspladserne
 • Nyborg Kommune – på tværs af to ledergrupper
 • Århus Kommune – ledernetværk på hele sundhedsområdet
 • FTF skræddersyet løsning for formænd for mindre faglige organisationer