KompetenceudviklingsNetværk

  • Ønsker du som leder, at I får et mere klart udbytte af medarbejdernes løbende kompetenceudvikling?
  • Mangler I en ramme for, hvordan ny viden kan omsættes til lokal praksis i afdelingen?
  • Vil du gerne ændre på den kultur, I har fået etableret omkring efter- og videreuddannelse, så uddannelsesaktiviteterne bliver koblet mere direkte til afdelingens mål og opgaver?
  • .... uden at det koster ret meget af dit i forvejen belastede efteruddannelsesbudget
  • .... og uden at det koster ret meget af din i forvejen pressede tid
SparringsNetværk

Sammen kan vi tilpasse et netværksværktøj til netop din afdeling, der vil få medarbej-derne til - sammen - at reflektere meget mere direkte og målrettet over, hvordan de selv kan omsætte ny viden til konkret praksis, sådan at ny viden kan skabe værdi i jeres organisation. Processen vi lægger til rette vil også få dig som leder til at blive mere klar på, hvilke krav du kan og skal stille til dine medarbejder, når I drøfter muligheder for kompe-tenceudvikling.

Kompetencenetværk internt i organisationen designes, sådan at både medarbejdere, leder og afdeling får styrket den sociale kapital i organisationen, da fokus - udover ansvar for praksisorienteringen af egen kompe-tenceudvikling - også ligger på de gensidige relationer og evnen til at agere netværksorienteret generelt.

Du kan starte allerede i dag ved at sende en mail, hvor du kort beskriver din afdeling og de behov du oplever. Så sender jeg dig - ganske gratis - en guide der vil kunne kick-starte jeres proces.

Send mailen til kontakt@net-work.dk

Læs også en relevant artikel, netop om dette netværksværktøj: Organisationsudvikling uden brug af kostbar ledelsestid