Projektfacilitering og projektledelse

Virksomheden indgår som både rådgiver, sparringspartner og facilitator i forskellige forsknings- og udviklingsprojekter, både i samspil med offentlige og private organisationer og i samarbejde med forskningsinstitutioner.

Projekternes faglige fokus kan spænde bredt, og ydelserne tilpasses de specifikke projekter i relation til organisationen og projekt- og forskningslederens behov.

I nyere tid har jeg bl.a. understøttet og bidraget til følgende projekter:

Hvad er nabostøj? v/Sandra Lori Petersen, Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Se bl.a. Hvidbog om nabostøj - en fælles udfordring og Kortlægning: Nabostøj – løsninger, barrierer og nye veje

Se endvidere nabostoj.dk hvor projektets samlede udgivelser, videoer og presseomtaler kan findes.

Robotten/teknologien som kollega v/Jakob Krause-Jensen, Forskningsprogrammet Fremtidens teknologi, kultur og læring, Aarhus Universitet. Se bl.a. rapporten Robotten/teknologien som kollega.

Åben innovation, videndeling og sparring i Det blå Danmark v/Jakob Krause-Jensen, Forskningsprogrammet Fremtidens teknologi, kultur og læring, Aarhus Universitet. Se rapporten Åben innovation i Det blå Danmark - på trods af DNA og NDA.

Endvidere er projektet Grøn omstilling i Det Blå Danmark – Værdier og normer for handling ligeledes gennemfør samarbejde med Aarhus Universitet v/Jakob Krause Jensen.