Ledernetværk til politisk valgte ledere

Hovedorganisationen FTF ønskede at give formændene for de mindre faglige FTF-organisationer en ramme, hvor de som politisk valgte ledere kunne mødes og drøfte ledelsesmæssige udfordringer.

Som politisk valgt leder af en mindre faglig organisation står man overfor den udfordring, at man både skal kunne håndtere rollen som demokratisk valgt politiker og som daglig leder og beslutningstager.

Udviklingen af et netværkstilbud har nu gjort det muligt for formændene for de mindre organisationer at kunne mødes i strukturerede dialoger, hvor de på tværs af arbejdssted, får delt viden og erfaringer og givet hinanden sparring på de konkrete ledelsesudfordringer.

Forud for udvikling og design af tilbuddet blev en række formænd interviewet og i samarbejde med den målgruppe, der selv skulle deltage i netværket, blev modulernes faglige indhold tilrettelagt. Modulernes temaer har bl.a. handlet om strategisk medlemsfastholdelse/-rekruttering og nytænkning og modernisering af generalforsamlingen.

Konceptet bag de Selvledende netværk har været med til at sikre at nye netværk kan komme godt fra start, da grundlaget for den videre fortsættelse kommer på plads. Erfaringen fra FTF er således også, at det allerførste netværk der har benyttet konceptet, har valgt at køre videre på egen hånd, da de har oplevet møderne som både værdifulde og inspirerende.