Netværk på tværs af arbejdspladserne

Som faglig organisation valgte Dansk Socialrådgiverforening at give alle ledermedlemmer mulighed for at deltage i et ledernetværk.

Målet var at få ledere inden for samme fag til at mødes for at videndele og erfaringsudveksle for sammen at blive bedre ledere. Ligeledes var det målet at tilbyde lederne en ramme for gensidig sparring og coaching.

Da netværksdeltagerne ville komme fra forskellige arbejdspladser, var det vigtigt at tilrettelægge indholdet på en måde, der var relevante for ledere i både kommuner, regioner, staten, selvledende institutioner og private virksomheder. I samråd med ledersektionens bestyrelsen blev følgende 6 moduler valgt og efterfølgende tilpasset målgruppen af socialfaglige ledere:

Modul 1: Gensidig sparring
Modul 2: At støtte og løfte hinanden: Coaching og sparring
Modul 3: Lederens egne visioner og mål
Modul 4: Ledelse af selvledende medarbejdere
Modul 5: Om at udfordre sig selv og at lade sig udfordre
Modul 6: Lederens egen strategiske udvikling

Forløbet er gennemført sådan, at netværk i nord, syd og øst har mødtes på skift hos hinanden, hvor de har drøftet ledelse og ledelsesudfordringer. Endvidere har lederne ladet sig inspirere af hinandens nye vinkler på de konkrete problemstillinger, som alle deltagere har kunne medbringe.

Som en landsdækkende medlemsorganisation står man overfor den udfordring, at det kan være både tids- og ressourcekrævende at skulle facilitere netværk i hele landet på en gang. Det har konceptet for de ‘selvledende netværk’ løst for os, uden at vi selv skal på landevejen. Netværkstilbuddet har vi valgt at udbyde igen, da vi synes at det er et rigtig godt tilbud at have til ledermedlemmerne.

Charlotte Holmershøj, Konsulent i Dansk Socialrådgiverforening