Udviklingsproces for selvledende netværk

Moduler

Oftest aftales det, at der designes 6 moduler, svarende til 6 netværksmøder á 3 timers varighed, når et selvledende netværk starter op. Fokus og fagligt indhold i modulerne tilrettelægges i denne proces ud fra netværksdeltagernes og kundens ønske til fokus og formål efter en række forudgående interviews og research af målgruppen.

Tovholder på skift

Netværksmøderne holdes hos hinanden på skift og netværksdeltagerne skiftes endvidere til at være tovholder og mødeleder på møderne. Ligeledes udvikles der oftest andre mindre roller, der er med til at sikre fælles commitment, ansvar og engagement. Rollerne skal ikke forstås som roller, deltagerne skal ‘spille’, men som en slags arbejdsdeling.

Procesbeskrivelse

Som støtte for tovholderen udsendes der forud for hvert møde en detaljeret procesbeskrivelse, der beskriver netværksmødets proces og faglige fokus. Mødelederen understøttes på denne måde i rollen som facilitator, sådan at han/hun ikke selv skal bruge kostbar ledelsestid på at forberede proces, fagligt indhold eller tidsstyring.