Netværk for valgte ledere

Valgte ledere har – på samme måde som ansatte ledere – brug for et fortroligt netværk, hvor de kan mødes og drøfte egne ledelsesudfordringer, egen lederrolle og hvor de kan hente sparring på svære problemstillinger.

Dette gælder både for ledere af frivillige organisationer, interesseorganisationer og NGO’ere, ledere af idrætsklubber og formænd for små faglige organisationer.

Og det gælder for dem alle, at de som ledere både skal kunne håndtere at fungere som daglige ledere og være valgt på et mandat (eller evt. uden!).

Som ‘valgte’ repræsenterer de valgte ledere deres bagland, men har samtidigt også ansvaret for at drive organisationen professionelt og i den rigtige retning. Til tider er baglandet uenige om, hvorvidt organisationen eller foreningen skal ‘modernisere’ sig og følge med udviklingen, eller om den skal kæmpe for de værdier og mål, som organisationen blev grundlagt på.

Mange typer udfordringer kan være svære for en valgt leder at håndtere, både hvis organisationen er relativt lille eller rigtig stor, eller hvis lederen fx er relativt nyvalgt, hvorfor en fortrolig dialog med andre formænd eller ledere er vigtig.

Et netværk med ‘ligemænd’ giver således de valgte ledere en professionel ramme at mødes i, hvor de kan hente sparring og få nye idéer og hvor der kan sættes fokus på de helt specifikke udfordringer, som de selv sidder med.

Har jeres organisation eller forening både ansatte og valgte ledere, kan konceptet fint tilpasses, så det kan rumme begge målgrupper.

Case

Hovedorganisationen FTF ønskede at give formændene for de mindre faglige FTF-organisationer en ramme, hvor de som politisk valgte ledere kunne mødes og drøfte ledelsesmæssige udfordringer.

Som politisk valgt leder af en mindre faglig organisation står man overfor den udfordring, at man både skal kunne håndtere rollen som demokratisk valgt politiker og som daglig leder og beslutningstager.

Udviklingen af et netværkstilbud har nu gjort det muligt for formændene for de mindre organisationer at kunne mødes i strukturerede dialoger, hvor de på tværs af arbejdssted, får delt viden og erfaringer og givet hinanden sparring på de konkrete ledelsesudfordringer.

Forud for udvikling og design af tilbuddet blev en række formænd interviewet og i samarbejde med den målgruppe, der selv skulle deltage i netværket, blev modulernes faglige indhold tilrettelagt. Modulernes temaer har bl.a. handlet om strategisk medlemsfastholdelse/-rekruttering og nytænkning og modernisering af generalforsamlingen.

Konceptet bag de Selvledende netværk har været med til at sikre at nye netværk kan komme godt fra start, da grundlaget for den videre fortsættelse kommer på plads. Erfaringen fra FTF er således også, at det allerførste netværk der har benyttet konceptet, har valgt at køre videre på egen hånd, da de har opleve møderne som både værdifulde og inspirerende.