Netværk for tillidsvalgte

Som tillidsvalgt medarbejder er sparring med ligesindede guld værd. Men ofte er det vanskeligt at finde en ramme, der kan gøre tværgående møder effektive, målrettede og motiverende at deltage i.

Selvledende netværk er som faciliteringsværktøj udviklet til at sikre engagement og aktiv deltagelse fra alle mødedeltagere, og kan samtidigt bidrage til, at netværksdeltagerne får delt værdifuld viden og erfaringer med hinanden på en struktureret og deltagerorienteret måde.

Værktøjet kan tilpasses forskellige målgrupper og kan udvikles sådan, at det faglige fokus er orienteret mod aktuelle udfordringer eller specifikke tiltag.

Mange organisationer udfordres fx af, at deres nuværende model for udvalgsrepræsentanter ikke er så effektiv og værdiskabende som ønsket. Andre organisationer udfordres af, at udvalgsdeltagerne selv har svært ved at forstå deres rolle.

Specifikt for tillidsrepræsentanter gælder det, at behovet for sparring og gode idéer fra tillidsrepræsentanter fra andre arbejdspladser er stærkt stigende, da forandringshastigheden er så stor, og opgaverne er så mange.

Endelig har arbejdsmiljørepræsentanterne ligeledes et voksende behov for sparring fra ligesindede, da nye udfordringer generelt på arbejdsmarkedet har medført et stigende pres på at finde løsninger for de sundheds- og sikkerhedsudfordringer som et globalt arbejdsmarked, et højt arbejdstempo og finans- og velfærdskrisernes mange nedskæringer har medført.