Netværk for medlemsorganisationer

  • Overvejer I ofte, hvordan I kan få medlemmerne til at netværke lidt mere – og med lidt større udbytte?
  • Har I særlige målgrupper/faggrupper, som I gerne vil give en ramme, hvor de lokalt kan mødes – men har opgivet eller udskudt, fordi det kræver for meget manpower af sekretariatet?
  • Efterspørger medlemmerne nye ydelser fra jer, som er i øjenhøjde for dem – altså noget som de kan bruge til noget i deres hverdag og arbejdsliv?
  • Vil I gerne sikre at fx en intern uddannelse får opretholdt de netværk blandt medlemmerne, der allerede er blevet etableret – men som næsten altid ‘dør ud’ så snart forløbet er slut, trods alles gode intentioner?

Konceptet bag Selvledende netværk kan udvikles så det bliver muligt for jer at skabe lokale netværk i hele landet, der fungerer og skaber værdi for medlemmerne.

Som sekretariat behøver I ikke gøre meget andet end at etablere netværksgrupperne – resten er konceptet designet til at varetage. Når først netværksgrupperne er startet, skal I ikke på landevejen og skrivebord eller mailboxen bliver ikke fyldt med ‘løbende opgaver’. Ønsker I at evaluerer til slut, er det naturligvis muligt, men der er indlagt en midtvejsevalueringer, hvor sekretariatet gives en status på, hvordan det går i samtlige netværk.

Eksempler på netværk for medlemsorganisationer

  • Ledernetværk for ledermedlemmer af faglige organisationer
  • Netværk for specifikke faggrupper eller specialister, fx Ingeniører i kommuner,  kvindelige akademikere i byggebranchen eller pædagoger med egen virksomhed
  • Netværk for tillidsvalgte (TR, Arbejdsmiljø- og udvalgsrepræsentanter)
  • Netværk for valgte ledere