Case: Nyborg Kommune

For at skabe et godt samarbejde på tværs af to parallelle ledergrupper valgte Nyborg Kommune i at lade lederne i Pleje- og omsorgsafdelingen få mulighed for at indgå i fælles ledernetværk.

Idéen om at skabe et rum, hvor lederkollegerne kunne få snakket ledelse sammen – uden deltagelse af cheferne over – gav rigtig god mening og fik også dækket behovet for at kunne mødes på tværs og få sat ord på mange af de udfordringer, som de løbende forandringsprocesser nødvendigvis bringer med sig.

Lederne har i netværksprocessen lært hinanden bedre at kende og har herved også fået en god fortrolighed med hinanden. Netværket har givet et sted, hvor de som ledere kan hente ny energi, dele viden og erfaringer, og hvor de kan få og give hinanden sparring. Konceptets ledelsesfaglige rammer har også i positiv forstand forpligtet lederne til være mere åbne om egne udfordringer, sådan at de som lederkollegerne kan støtte og inspirere hinanden.

Efter den formelle proces med de 6 netværksmøder, som netværkskonceptet har understøttet, har lederkollegerne således også valgt at fortsætte netværksmøderne på egen hånd. Den struktur og de rammer, som konceptet har introduceret dem for, har klædt dem på til selv at kunne facilitere møderne – med fuldt udbytte og en fortsat effektiv udnyttelse af tiden.

Det har helt klart støttet lederne i svære situationer at have et netværk at drøfte udfordringerne i. Og så har det været en positiv erfaring for mig, at de – netop fordi netværkskonceptet har givet dem en klar ramme – har kunne holde så givende møder. Netværksdeltagelsen har klart virket positivt ind på samarbejdet i øvrigt, både i afdelingerne og på tværs.

Lene Henriksen, Områdeleder i Nyborg Kommune